Exkurze na farmě

V rámci naší chovatelské činnosti rádi přispíváme k rozšiřování praktických a teoretických znalostí včelařů v rámci pořádaných exkurzí během jara a léta na naší včelí farmě. Pořádané exkurze jsou zaměřeny především na oblast, které se věnujeme nejvíce a tím je chov včelích matek.

Mimo to se návštěvníci seznamují s tím, co vše je potřeba k založení včelí farmy, nejen co se týká znalostí, ale i dalších předpokladů, které jsou k tomu nezbytné jako je zavčelennost krajiny, dostatek manipulačních prostor a to nejdůležitější láska ke včelám a přírodě.

Podle přání jsme ochotní uspořádat v rámci exkurze i přednášku na jiné téma netýkající se chovu včelích matek jako např. správná včelařská praxe, vedení a ošetřování včelstev v průběhu roku apod.